Писмо от министър Калфин в подкрепа на инициативата на АБУЧ за летните Кръгли маси по въпросите на училищата в чужбина