БУ „Нов живот”, Чикаго, САЩ


Българско училище Нов Живот е основано през есента на 2008 г. към Българска евангелска Божия църква, която предоставя безвъзмездно свои помещения за провеждане на учебните занятия. Изучавани дисциплини: български език и литература, история и география на България по програмите на МОМН. Водят се занимания по музика, народни танци, класически танц и театър. Издадените свидетелства се признават в България.