БУ в Сиатъл, САЩ


Българско училище в Сиатъл чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора в Сиатъл придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими да се учат, да се трудят и да култивират българско съзнание в условията на конкурентна и динамична чуждоезикова среда.