Културно-информационен център „Св. св. Кирил и Методий“, БУ в Никозия, Кипър


Българският културен център “Кирил и Методий” е организация с нестопанска цел (фондация) със седалище в Никозия, Кипър, учредена през 2008 година. Появата му цели да популяризира българския език и култура в Кипър, като си взаимодейства с държавни институции и сдружения на гражданското общество, които водят политика за съхраняване,разпространяване и утвърждаване на прякото присъствие на българския език и култура в Кипър.