Българско училище "Св. св. Кирил и Методий"


12-годишна история

6 образователни структури :

  •  Училище „Кирил и Методий“ в Париж с родноезиков и чуждоезиков поток
  • Детска градина „Зайченцето бяло“ – Париж
  • Първа българска гимназия – Париж
  • Българско училище в Тулуза
  • Център за дистанционно обучение по български език
  • Изпитен център за български езиков сертификат на Европейски консорциум ECL