БУ "Кирил и Методий", Париж


<h3>12-годишна история</h3> <h3>6 образователни структури :</h3> <ul> <li>&nbsp;Училище „Кирил и Методий“ в Париж с родноезиков и чуждоезиков поток</li> <li>Детска градина „Зайченцето бяло“ – Париж</li> <li>Първа българска гимназия – Париж</li> <li>Българско училище в Тулуза</li> <li>Център за дистанционно обучение по български език</li> <li>Изпитен център за български езиков сертификат на Европейски консорциум ECL</li> </ul>