БУ Св. Св. Кирил и Методий, Минесота, САЩ


Нашата мисия е да съxраним българския език и култура сред българската общност в Минесота, като провеждаме обучение по български език, литература, история, география, музика и танци за деца и възрастни, както и чрез партньорство и съвместни мероприятия с други организации и танцови състави.