Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”, с. Широка лъка, България


Домът за деца, лишени от родителска грижа “Катя Ванчева“ е специализирана институция за деца в риск. Открит е на 01.09.1968 г. с решение на ОНС – гр.Смолян. Капацитетът на институцията е 20 деца от 7 до 18 годишна възраст включително, до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст. Домът предоставя постоянна и седмична грижа. Екипът работи под мотото “ Всичко в името на децата“. За отглеждането и възпитанието на децата се грижи екип от 10 човека. Вниманието и усилията на екипа на институцията са насочени към предоставянето на качествени, съобразени с критериите и стандартите социални услуги за деца. Децата и младежите ползват психологични, социални и логопедични услуги от Центъра за обществена подкрепа – гр.Смолян.