Антология на българската поезия на гръцки, с помощта на БНУ "Св. св. Кирил и Методий" - Атина

На 24 май т.г. ще излезе от печат двуезична Антология на българската поезия, в която влизат 18 български поети. Техните творби са преведени на гръцки от бивши и настоящи ученици на Българско неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” в Атина. Антологията е под редакцията на Константинос Марицас.

Ето какво пише за книгата директорът на БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Мими Ничева:

“Във връзка с отбелязването на патронния празник на училището и на Деня на славянската писменост и българската просвета култура, БНУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Атина, създаде сборник с преводи на българска поезия на 18 автори.

Книгата е реализация на желанието на училището да запознаят своите гръцки приятели с част от българската поезия.

Преводите са дело на настоящи и бивши възпитаници на неделното училище, под редакцията на К. Марицас, и имат за цел да продължат изграждането на моста на приятелските отношения между българския и гръцкия народ.

Сборникът се оказва твърде навременен, защото се появява и в годината на отбелязването на 140 г. от установяването на гръцко-българските дипломатически отношения, а оскъдно представената сред гръцките читатели българска художествена литература има необходимост да стане достояние на гръцката общественост.

В структурно отношение сборникът е разделен на три основни компонента (снимка и биография на автор, български текст на творбата и превод  на гръцки език), които се оформят в завършена хронологически и исторически последователност, отразяваща литературното развитие на поезията през годините; последователност, подчинена на желанието на преводачите да представят не само един обзор на българската поезия на гръцки език, но успоредно с това да представят тази поезия като част от общия европейски литературен процес, подбирайки имена и заглавия, отразяващи европейските литературни тенденции в българското книжовно наследство.”

------

“Целта на изданието е по-нататъшното засилване на вече изключително добрите отношения между двете страни и е посветено на навършването на 140 години от сключването на дипломатически отношения между Гърция и България” – пишат от своя страна за Антологията от Посолството на Р. Гърция в Р. България.