Обучения на учители от българските неделни училища в чужбина

 

Министерството на образованието и науката изпрати с писмо до представлящите организации на българските неделни училища в чужбина и училищните ръководители на БНУ, информация за възможностите за обучения на учители от тези училища по Модул 2 от Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Писмото на МОН, подписано от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Наталия Михайлевска, може да се види тук – писмо до БНУ.

Към писмото са приложени и документи от Софийския (Департамента за езиково обучение и Центъра за дистанционно обучение), Пловдивския и Великотърновския университети, които ще провеждат тези обучения на български учители зад граница.

----------------------------------------------------------------------

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Информация от Центъра за дистанционно обучение към СУ “Св. Климент Охридски”, във връзка с проявения интерес и запитвания, относно обученията за придобиване на умения за дизайн и провеждане на електронно дистанционно обучение, и създаване на електронно учебно съдържание в рамките на 3 обучителни сесии.

Центърът планира да проведе тези сесии в два варианта:

1. Съчетаване на присъствено и онлайн обучение, успешното приключване на което ще носи на обучаемите един квалификационен кредит за всяка сесия (общо 3 кредита).

2. Изцяло онлайн дистанционно обучение, успешното приключване на което ще води до получаване на сертификат от Софийски университет.

По първия вариант присъствените обучения ще стартират през август, а след това ще продължат онлайн.

Предлагат се следните дати: 7 – 9 август; 14 – 16 август.

По втория вариант, обученията ще започнат от средата на август. Това ще бъде допълнително уточнено с желаещите да се включат в това обучение.