Становища по проект за изменение на ПМС 90 могат да се изпращат до 09.09.2020 г.

На сайта на Министерството на образованието и науката на Р. България е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет, което е за българските неделни училища в чужбина.

Бележки, становища и предложения по проекта за изменение и допълнение на ПМС 90 могат да се изпращат на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН на e-mail: v.balcheva@mon.bg и nnikolov@mon.bg до 09.09.2020 г. включително.

Проектът може да бъде изтеглен и оттук: izmPMS90-nedelni.