Благодарствено писмо до АБУЧ

 

БУ "Св. св. Кирил и Методий" - Атина, Гърция, изпрати до Асоциацията на българските училища в чужбина писмо с благодарност за активната помощ на д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ, оказана на учениците от това училище, които са кандидатствали във висши учебни заведения в България и са срещнали трудност при приема. Тази трудност е породена от допусната некоректност в Постановление на МС № 103 към нашите ученици от българските неделни училища в чужбина. Благодарение на упоритостта на д-р Любенова, с която тя доказа справедливостта на исканията на АБУЧ, въпросът на ощетените лица бе уреден.

АБУЧ ще продължи своята политика да бъде коректив на въпроси, които трябва да бъдат променени, за да може българските ученици в чужбина да получат възможностите, които заслужават, като деца на България, значими за нейното бъдеще.

Благодарим на колегите от БУ "Св. св. Кирил и Методий" в Атина, които оценяват усилията и не пестят добрата дума, която стимулира.

 

Снежина Мечева,

говорител на АБУЧ