Поздравление за Деня на народните будители

 

ПОЗДРАВ ОТ РЕКТОРА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р РУМЕН МЛАДЕНОВ

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ПЪРВИ НОЕМВРИ