Отговорници по държави за българските училища зад граница, членове на АБУЧ

 

Уважаеми колеги,

Пожелаваме Ви една много успешна 2021-ва година!

 

По-долу може да видите списък на членовете на Управителния съвет на АБУЧ и разпределението по държави на училищата, членове на АБУЧ, за които всеки от нас отговаря.

При необходимост може да се свързвате с всеки отговорник, на посочените по-долу имейли. Споделяйте с нас постиженията и проблемите си; ще се радваме, ако имате добри идеи, които искате да намерят подкрепа. От своя страна отговорниците имат за задача да запознават Управителния съвет с обстановката в страните, за които отговарят.

 

НАПОМНЯМЕ:

 

Крайният срок за внасяне на членския внос за АБУЧ (2021 г.) е до края на месец март.

Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС НА АБУЧ:

 

Училища, имащи до 50 ученици - 25 евро (50 лв.)

Училища, имащи до 100 ученици - 37 евро (75 лв.)

Училища, имащи над 100 ученици - 50 евро (100 лв.)

За физически лица - 10 евро (20 лв.)

 

Ако направите вноска, Ви умоляваме да изпращате и-мейл информация до УС: Кога е направена вноската, за кое училища (име, град, държава) или за кой физически член, каква е внесената сума. Това е крайно необходимо, за да разполагаме с надлежна и своевременна информация.

 

ЕТО И СПИСЪКЪТ С ОТГОВОРНИЦИТЕ ПО ДЪРЖАВИ:

 

Д-р Ирина Ботева-Владикова – Австрия, Германия, Унгария, Словакия

irina_vladikov@hotmail.com

 

Петя Цанева – Испания, Италия, Португалия, Украйна

petiadimitrovatzaneva@yahoo.es

 

Снежина Мечева – Обединено кралство на Великобритания (Англия, Шотландия,Уелс) и Северна Ирландия; Република Ирландия; посолски училища (Белгия, Китай, Дубай, Русия, Швейцария); допълнително – Израел

snejina.metcheva@gmail.com

 

Боянка Иванова – САЩ, Канада, Южна Америка, Австралия

bmi_me@yahoo.com

 

Филка Ананиева – Франция, Норвегия, Холандия, Дания

filkaann@gmail.com

 

Д-р Адриана Любенова – Гърция, Кипър, България

alubenova@yahoo.com

 

Таша Малешкова – Кувейт, Чехия, Западни Балкани

tmaleshkova@gmail.com

 

Живка Костова – САЩ, Канада, Южна Америка, Австралия

jivka_kostova@abv.bg

 

Управителен съвет на АБУЧ