Уточнение от името на председателя на АБУЧ

 

Уточнение от името на председателя на АБУЧ, д-р Ирина Ботева-Владикова

 

Уважаеми колеги,

Уважаема г-жо Силвия Маринчева от БНУ "Васил Левски", Бенидром и

уважаема г-жо Снежана Узунова от БНУ "Васил Левски", Аликанте,

към Асоциация "Прогрес" - Аликанте, Кралство Испания,

Писмото, изпратено от името на АБУЧ до Министъра на образованието в България от 16.03.2021 г.*, относно предложения по проектодокумента на НП „Роден език и култура зад граница“ от 15.02.2021 г., е само от името на членовете на АБУЧ.

Тъй като Вашите две училища не са членове на АБУЧ, няма как в писмото ни до министъра да сме "допуснали неточност", като сме Ви споменали по какъвто и да е повод.

Държим на това уточнение, за да не се намесва името на Асоциацията ни в неоснователни обвинения.

 

С уважение,

д-р Ирина Ботева-Владикова

председател на АБУЧ

 

-----------------------------------------------------------

БЕЛ. РЕД.:

* Писмото на АБУЧ до МОН, което е публикувано в сайта на асоциацията, може да се види тук - https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=343

Освен него, по същата тема има и други писма до МОН, едно от които е от името на български училища в Испания - https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=342

някои от които са членове, а други не са членове на АБУЧ.

Възможно е да се е получило объркване, свързано с тези две писма.

Имената на г-жа Силвия Маринчева и г-жа Снежана Узунова, които не са членове на АБУЧ и които бяха посочени в оригинала на писмото на български училища в Испания, са свалени от публикацията му в сайта на АБУЧ, поради получени сигнали, че те не са подкрепили това писмо. Ако г-жа Маринчева и г-жа Узунова декларират лично, че са го подкрепили, техните имена могат отново да бъдат добавени. Важно е да се отбележи, че писмото от български училища в Испания бе публикувано в сайта на АБУЧ така, както е било изпратено в МОН, и ако има някаква допусната неточност в неговото съдържание, за това не бива да се вини неговото публикуване в нашия сайт.