Сътрудничество между АБУЧ и Кирило-Методиевския научен център към БАН

 

 

На 14.06.2021 г. се състоя среща на представители на Управителния съвет на АБУЧ в състав: д-р Ирина Владикова - председател, Петя Цанева - зам.-председател, Снежина Мечева - говорител, Филка Ананиева, доц. д-р Адриана Любенова, с представители на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) към БАН, с който на 7 юни т. г. сключихме споразумение за сътрудничество.

На срещата присъстваха проф. д-р Бойка Мирчева – директор, проф. д-р Славия Бърлиева – зам. –директор, доц. д-р Десислава Найденова, доц. д-р Татяна Илиева, д-р Елка Златева – определена за координатор между КМНЦ и АБУЧ, и други представители на научния център.

В началото на разговора ни д-р Владикова представи членовете на УС, които запознаха присъстващите в основни линии с дейността на нашата асоциация.

От страна на КМНЦ се изказа благодарност за съдействието 70 български училища по света да се включат в изпратената от КМНЦ анкета и с това да подпомогнем тяхната научно-изследователска дейност.

Основната идея на центъра е да се изготви образователен пакет „Старобългаристика за малки и големи” с богати материали, базирани на последните научни открития, свързани предимно с живота и делото на Кирил и Методий. Това ще се осъществи под формата на задачи, материали за двете азбуки, проследяване на пътя на Солунските братя из Европа („Културен маршрут на Кирил и Методий“). Разработват такава платформа за училищата в България, но искат да присъединят и нашите училища в чужбина, в зависимост от нуждите ни, и желаят да им сътрудничим в това отношение. Предлагат да направят презентация за ползване на тази платформа, както и обучение. Биха искали да имаме достъп до точна научна информация за делото на Кирил и Методий, защото материалите, които ползваме от интернет, невинаги са с вярно научно съдържание.

В процеса на разговорите КМНЦ прояви интерес към усилията ни по извеждане на Петицията на АБУЧ до краен успешен резултат в страните-членки на ЕС, за да се случи това, което вече е реалност за българския език в САЩ. Ще ни подкрепят в тази ни дейност.

Запознати бяха и с проблема, който искаме да разрешим в Гърция - признаване от страна на Гърция на сертификатите за владеене на български език, издавани от ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски”, а не само от гръцката инстанция. Изразиха готовност да ни подкрепят и в това, тъй като този въпрос засяга и лекторатите ни в чужбина.

Намерихме много общи допирни точки и се надяваме, че в най-скоро време ще предложим интересни идеи за реализиране на пълноценно сътрудничество, защото целите ни са сходни.

 

Управителен съвет на АБУЧ