Почетна грамота и плакет на АБУЧ за проф. Сергей Игнатов

 

 

На 22.08.2021 г. получихме възможност да връчим лично на проф. Сергей Игнатов Почетната грамота и плакет на АБУЧ, за приноса му в образованието по България в задграничните училища на родината ни. На него дължим първото Постановление на Министерския съвет, с което постановление ние станахме част от образователната система на България.

 

 

АБУЧ цени и не забравя, а благодарността е завинаги.

 

Снежина Мечева,

говорител на АБУЧ