Конкурс за ученици от българските училища зад граница

 

Национален музей на образованието - Габрово и Регионално управление на образованието - Габрово обявяват конкурс за ученици от българските училища зад граница на тема "Съкровено за България". Категориите в конкурса са разказ и стихотворение.

 

 

Критерии за оценяване:

- Тематична обвързаност с поставената тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Езиково и речниково богатство;
- Правилен правопис.

Жури определя I-во, II-ро и III-то място за творбите от всяка категория. Победителите ще получат награда от Национален музей на образованието.

Краен срок за участие: 30 юни 2022 г.

Творбите се изпращат на e-mail: nmopr@abv.bg

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, години, телефон, e-mail и адрес в България).

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел: +359 66 806 461.