Семинар „Йовков и християнските добродетели“

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР
„ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“

(11-12.06.2022 г.)

 

Практическият семинар „Йовков и християнските добродетели“ е с практическа насоченост и ще бъде проведен в интерактивен формат и с активно участие на всички присъстващи. Водещи на семинара ще са доц. д-р Костадин Нушев – Богословски факултет на СУ „Климент Охридски“, Огнян Узунов – Русенска свeта митрополия и автор на модела и доц. д-р Адриана Любенова. Семинарът се организира от Министерство на образованието и науката, Русенска света митрополия, АБУЧ и БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Атина.

По време на семинара участниците ще усвоят модел за водене интерактивни часове по българска литература в контекста на християнските добродетели. Методиката и темите на обучението са съобразени с програмата за изучаване на произведения от Йордан Йовков и Библията в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование.

Темите на семинара:

 1. „Християнски добродетели и нравствени ценности в творчеството на Йордан Йовков“;
 2. Разказът „Серафим“ (VI клас). Урок на тема: „Добротворството в разказа „Серафим“;
 3. Разказът „По жицата“ (VII клас). Урок на тема: „Вдъхването на надежда като добротворство“;
 4. Библейски послания с нравствен смисъл (VIII клас). Урок на тема: „Нравствени норми в Стария и в Новия завет“;
 5. Разказът „Албена“ (X клас). Урок на тема: „Отношението към грешника в разказа „Албена“;
 6. Разказът „Песента на колелетата“ (XII клас). Урок на тема: „Опозицията материално – духовно в разказа „Песента на колелетата“.

Вземайки участие в семинара, участниците ще:

 • се запознаят с християнските теми в творчеството на Йовков;
 • се запознаят с различни подходи при преподаване на християнските добродетели и ценности и използването на новозаветните текстове за личностното развитие на учителя;
 • се запознаят с модели за сътрудничество на Русенска света митрополия с други образователни институции;
 • усвоят с техника за междутекстови подход;
 • усвоят техника за дидактична игра за съотнасяне;
 • усвоят модел за водене дискусия върху нравствен проблем.

 

Домакин на събитието в гр. Атина е БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, с училищен ръководител г-жа Мими Ничева.

Ел. поща: bnubuditeli@gmail.com,

 

 

Обучението ще се проведе на 11.06.2022 г. (събота), от 15:00 до 19:00 ч., и на 12.06.2022 г. (неделя), от 10:00 до 14:00 ч., на следният адрес:

Гр. Атина, площад “Египту“ № 1Б, етаж 1.

Линк за хотели в близост до обучението:

https://athensareoshotel.gr/

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-athens

 

Желаещите да вземат участие трябва да попълнят Формуляр 1 до 01.06.2022 г., на следния линк:

https://forms.gle/W27itcd958sjCmkz8

 

За повече информация - доц. д-р Адриана Любенова

Ел. поща: alubenova@yahoo.com