Резултати от конкурса „Будители и възрожденци“

 

През 2021 г. гражданско сдружение „Възраждане“ – град Прага, Чешка република, обяви конкурс по случай Деня на народните будители „Будители и възрожденци“, посветен на 20-годишнината от създаването на сдружение „Възраждане“.

Целите на конкурса са: запазване и съхранение на националното самосъзнание на учениците и развиване на творческите им способности: стимулиране на интерес към изявени личности от миналото и от съвременността; мотивиране на учениците да се изявяват в областта на литературата, изобразителното изкуство и музиката, като следват примера на възрожденците и народните будители.

В конкурса се включиха ученици от Великобритания, Испания, Гърция, Кипър, Албания, Сърбия, Германия, Белгия, Чехия. Най-много бяха участниците от българските училища във Великобритания и Испания.

Благодарим на всички ученици за хубавите съчинения, прекрасните портрети, рисунки и изпълнения!

Специални благодарности и на българските учители, които са нашите будители в българските училища в чужбина!

 

 

Повече информация тук -

Balgari_Priloha_20_let_Konkurs

 

Сп. "Българи" - Чехия