Писмо относно възможностите за обучение в държавни висши училища на българи, живеещи в чужбина на основание ПМС 103

Прочетете статията тук