Първо българско лицензирано училище в Чикаго „Джон Атанасов”


Първото българско лицензирано училище в Чикаго „Джон Атанасов” е отличено с паметен медал “Паисий Хилендарски” от ДАБЧ България през 2010 г. за дългогодишен принос в запазване на националното самосъзнание у младото поколение българи зад граница.