Първо БУ „Васил Левски”, Лас Вегас, САЩ


Първо българско училище „Васил Левски“ е основано и регистрирано към Първи Български културен център в Невада.В него се предлага обучение по български език и литература,история и география на България, традиции и фолклор за деца от български произход,които живеят в гр.Лас Вегас, САЩ. Обучението в училището следва норматив от часове и се извършва съгласно адаптираните учебни програми от МОМН.Издаваните от училището удостоверения, след заверка в посолството на РБългария се признават от МОМН и дават възможност учениците да продължат образованието си в България без полагане на прирвнителни изпити.След вписване на училището към Министерството на образованието в България от 2011 год. училището има право за издаване на удостоверенията.