Slide2
Slide1
АБУЧ популяризира
българската култура и език в чужбина
АБУЧ обединява и подпомага
българските училища извън България
АБУЧ защитава правата и интересите
на членовете на асоциацията