Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните/ GDPR)