Инициативи

 

ПРАКТИКУМ "ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА"

ПРЕВОД НА ДЕТСКА КНИГА ЗА ЛЕВСКИ - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ОБУЧЕНИЕ В АТИНА ЗА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ЗАД ГРАНИЦА

СЕМИНАР „ЙОВКОВ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“

ЧЕТВЪРТА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АБУЧ В КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

СЕМИНАР НА АБУЧ И ИБЕ "ТРУДНИТЕ СЛУЧАИ В ПРАВОПИСА, ГРАМАТИКАТА И ПУНКТУАЦИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК"

“ДА ОБЕДИНИМ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ПО СВЕТА С ПЕСЕН” - съвместна инициатива на Bon-Bon Music и Асоциация на българските училища в чужбина

ВТОРО ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА АБУЧ

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА "ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ - РАЗУМНИЯТ ИЗБОР"

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ