Работни комисии на АБУЧ

Законодателни промени

- Координатор: Силвия Стаменова (sylvia_stamenova@abv.bg)
- Вера Мелтон
- Елена Сачкова

Еврофинансиране

- Координатори: Петя Цанева (petiadimitrova@aibebalcan.com) и Камелия Конакчиева (kamelia@club-internet.fr)
- Силвия Стаменова
- доц. Марияна Пързулова
- Виолета Мирчева

Комисия за стратегията на АБУЧ

- Координатор: доц. Петя Цанева (petiadimitrova@aibebalcan.com)
- Таша Малешкова
- Снежина Мечева
- Росен Димитров

Комисия за стандартите, програмите и учебниците към АБУЧ

- Координатор: Росица Пенкова(r.penkova@abv.bg)
- Ирина Владикова
- Галина Кумбару
- Горица Нинова
- Мариа Ено

Работна група по Програмата на МОМН „Роден език и култура зад граница"

- Координатори: Ваня Велкова (vania_velkova@web.de) и Таша Малешкова (tmaleshkova@hotmail.com)
- Боянка Иванова
- Камелия Конакчиева
- Росен Димитров

Работна група по организацията на Конференция 2010

- Координатор: Силвия Стаменова (sylvia_stamenova@abv.bg)
- Таша Малешкова
- Снежина Мечева
- Ирина Владикова
- Боянка Иванова

Работна група по организацията на Общо събрание 2010

- Координатор: Боян Кулов (bkoulov@yahoo.com)
- Таша Малешкова
- Снежина Мечева
- Ирина Владикова
- Боянка Иванова