Членски внос

 

За всички, които не са платили членски внос за 2023 година:

Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG71FINV91501200252210
Членски внос за АБУЧ:

Училища, имащи до 50 ученици: 25 евро (50 лв.)

Училища, имащи до 100 ученици: 37 евро (75 лв.)

Училища, имащи над 100 ученици: 50 евро (100 лв.)

За физически лица:

10 евро (20 лв.)