Българо-австрийско училище за занимания през свободното време "Св.св.Кирил и Методий", Виена, Австрия


Обучението в училището следва пълния норматив часове по родни предмети и се извършва съгласно действащите в Република България учебни програми. Издаваните от училището удостоверения, след заверка в Посолството на РБългария, се признават от МОН и дават възможност на учениците да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити.