Българска школа Медуей, Великобритания


Безплатно обучение за деца от 5 до 16 години - подготвителен, първи, втори и трети клас. Спонсорира се от МОМН.