Български образователен център "Св.Климент Охридски", Вашингтон


Българският Образователен и Културен Център „Свети Климент Охридски“ е създаден през 2002 г. с цел изучаване и съхраняване на българския език и култура. Училището е лицензирано от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България.