Български просветен център „Иван Вазов”, Копенхаген, Дания


Българско училище “Иван Вазов” е създадено с цел разпространяване българския език, литература, история и култура сред живеещите в Дания деца от български произход и други заинтересовани лица.