БНУ към Атонската Света обител „Св. Влкч. Георги Зограф”, гр. Солун, Гърция


Неделното училище с изучаване на български език към Атонската обител “Св. Вмчк Георги Зограф” e основано през 2008 година по инициатива на представители на българската общност с помощта на Зографския манастир и Генералното консулство на Република България – Солун. Основна цел при създаването на училището, към която се придържаме и която успешно развиваме, е съхраняването на националното самосъзнание, език и идентичност зад граница.