Българско Школо „Васил Левски”, Лондон, Великобритания


<p>- Първият звънец в Българско школо "Васил Левски" удари на 18 Януари 2009г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашeто &nbsp;училище се обучават повече от &nbsp;450 българчета.</p> <p>- Българско школо "Васил Левски" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката . За учебната 2018/19 година е вписано под номер 16 в регистъра на неделните училища.</p> <p>- Училището е лицензирано и отличено от МОН, като едно от най-добрите български училища в чужбина.</p> <p>- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.</p> <p>- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез новото ПМС 90 от 29 май 2018г.</p>