БУ в гр. Пафос, Кипър


Училището е създадено през 2007г. след проучване интереса на българското общество в гр.Пафос.Събрана беше подписка в подкрепа на Българското училище и превръщането му в културен център на територията на града.Свикано бе събрание на Съюза на българите в Кипър /СБК/- Пафос,на което се взе решение за неговото създаване и стартиране.Бяха изготвени нужните документи и на 18.09.2007 открихме учебната година с 14 деца. От самото си създаване училището работи в много тесни взаимоотношения с Посолството на Р България в Република Кипър и разчита на пълната му подкрепа и съдействие.