БУ „Българче”, Лондон, Великобритания


Училище "Българче" е неделно училище, в което се изучават български език и култура по адаптираните програми на Министерството на образованието. В училището се обучават деца от 4 до 11 годишна възраст.