БУ към Посолството на Република България в Руската федерация, Москва


Учениците се обучават по българските учебни програми и в края на учебната година получават удостоверение за завършен клас, подписано от Посланика на Република България. Този документ дава възможност на учениците да продължат образованието си в България, без да полагат приравнителни изпити.