БУ „Орфей”, Линц, Австрия


Българското училище „Орфей” e първото легитимно учебно звено за изучаване на български език и популяризиране на българската култура в Линц и Горна Австрия. То е основано през учебната 2009 -2010 година по инициатива на едноименното Българо-австрийско родителско дружество (БАРД)*, първо по рода си в Австрия.