БУ в Сао Пауло, Бразилия


Школото изпълнявя две основни цели- запазването на българската народност у българските потомци от различни емигрантски вълни в Бразилия и осигуряване на децата от по- новата вълна пребиваващи българи в Бразилия със съвременна и актуална учебна система за запазване на родния език, история и култура, както и интеграция с българското образование. Обучението е одобрено от МОМН, съгласно проект" Роден език и култура зад граница" 2011-2015. Българското училище в Сао Пауло е вписано в регистрите на българските училища зад граница към МОН, ПМС 334 - от 2016 г .