Българско училище "Дунав"


Българско училище „Дунав“ към Културно дружество „Дунав“ в Линц, известно до 2010 и като „I. Българско частно училище“ в Линц, е създадено през 2005 от ентусиазирани родители с цел съхраняването на българския език и култура. В него се обучават деца в бебешка, предучилищна, както и ученици от 1 до 12 клас.