БУ „Хан Аспарух” в Сънивейл, Калифорния, САЩ


Българското училище "Хан Аспарух" е независима частна институция, основана през 2012г. Целта на училището е да съхранява и разпространява българския език, култура и традиции в Северна Калифорния и извън нея. Училището е лицензирано от Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България.