БУ „Иван Вазов”, Лион, Франция


Училището е създадено от Асоциация „Български език и култура – европейско културно наследство” в Лион. Образователният проект предвижда изучаване на география, история и ценностната система на българите. Създадени са хор и група за народни танци.