Българско училище "Паисий Хилендарски”


„Паисий Хилендарски“ е първото българско училище в Мюнхен, натрупало много опит и обучило десетки деца от български и от смесени семейства от създаването си през 2008 година до днес. Обучението се провежда съгласно изискванията и по програмите, утвърдени от министерството на образованието и науката в България (МОН). От 2010 година сме включени в официалния „Списък на българските неделни училища в чужбина“ и така осигуряваме на учениците, на които е издадено свидетелство от нашето училище, да продължат образованието си в България без да полагат приравнителен изпит, както и да кандидатстват в български университети.