БУ „Климент Охридски”, Годалминг, Великобритания


Училището е открито през 2010 година в град Годалминг, графство Съри. Учебните занимания се провеждат в събота по програма отговаряща на изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България . Програмата за обучение включва часове по Български език и литература и Роден край.