БУ “Света София”, Чикаго


Българско училище "Св. София"–Чикаго, първото българско лицензирано училище в САЩ, извън рамките на училищата към посланическите мисии, създадено през 1975 г. Обучението в училище "Св.София" следва учебните планове на българската образователна система и одобрените от българското Министерство на образованието и науката учебни помагала. Учебните часове по съответните предмети покриват изисквания хорариум и на тази база на края на учебната година ще бъдат издавани дипломи за завършен съответен клас, които ще бъдат валидни в България. Занимания се водят за 1-4 клас, както и за 5-8 клас. Има възможност за включване на смесена група от по-големи деца, които искат да поддържат и обогатяват българския си език.