Неделно училище "Св.св. Кирил и Методий", Бостън


Училище "Св.св. Кирил и Методий" е създадено през 1999 г. от родолюбиви българи от Бостън с цел съхраняването на българския език и култура. Програмите на училището включват преподаване на български език - писмено и говоримо, литература, география и история. Училището има два клона - в Бостън и на Кейп Код.