БУ „Св. св. Кирил и Методий“, Лайден, Холандия


Българското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Нидерландия предлага обучение по български език и литература, история и география на България за деца от 4 до 18 години, които живеят в Нидерландия. Обучението в училището е лицензирано от Министерство на образованието и науката и издадените от училището удостоверения за завършен клас се признават в България.