БУ в Париж „Васил Левски”, Франция


Днес в Българско училище в Париж “Васил Левски” се обучават деца, разпределени в 4 учебни нива. Под ръководството на своите учители - един начален педагог и един хореограф, те изучават български език и литература. В ателието “Български традиции и обичаи” опознават българските си корени, запознават се с фолклора, традициите и обичаите на България и заедно отбелязваме по - големите български празници и събития.