БУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Лос Анджелис, САЩ


Посещаването на българското училище ще спомогне за съхраняване на българската идентичност у младото поколение и едновременно с това за по-лесното интегриране в съвременния глобален свят. Желанието ни е да се превърнем в средище на българската духовност. Нашата цел е съхраняване и разпространяване на българският език , култура и традиции както сред българската общност в Лос Анжелис, така и сред нашите американски приятели. Българското училище приема деца от 4 до 18 години, които са разделени на групи в зависимост от възрастта и степента на владеене на български език. За момента има оформени подготвителна група, 1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас. За записване в подготвителна група се приемат 4-6 годишни деца, а за 1 клас – деца на 6-7 годишна възраст.Обучението се провежда по така наречените адаптирани програми на МОМН за изучаване на ,,Роден език и култура зад граница“. Образователният цикъл включва изучаване на български език и литература, роден край, човекът и обществото и история на България като се спазва необходимият норматив от учебни часове. Обучението се извършва по одобрени от министерството на образованието учебници и помагала.