БУ „Васил Левски” в Шанън, Ирландия


Работи от септември 2012 г. към Дружество „Васил Левски” Занятията се провеждат в сградата на St. Patrick’s Comprehensive School,