БУ „Васил Левски”, Сан Диего, САЩ


<p>Главната цел на фондацията "Васил Левски" е да се превърне в притегателен духовен център за българската общественост, живееща в Сан Диего и в главен популяризатор на българския език и култура сред заинтересованите американски граждани.&nbsp; Засега нашата основна дейност е съсредоточена в училището за български език и култура, в което веднъж седмично се обучават всички желаещи български деца, които живеят в Сан Диего.&nbsp; Училището предлага също и клас по български език за американци, които желаят да го изучават.&nbsp; </p><p>Всички преподватели в българското училище са професинални български учители с висока езикова подготовка и учителска правоспособност в България и САЩ.&nbsp; <strong>Културно-образователната фондация "Васил Левски"</strong> има за цел също да организира отбелязването на различни културни събития и празници в българския национален календар.&nbsp; В началото на 2009 г. бе създаден и <strong>Литературен Кръжец </strong>към фондацията, в който се обсъждат произведения на съвременни български творци.&nbsp; </p>